> Zwroty i reklamacje

ZWROT PRODUKTÓW - DO 14 DNI
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny', Klient może zrezygnować z zakupionego w Sklepie towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres mailowy lub adres korespondencyjny.
Zwrot jest możliwy tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony, posiada pełną zawartość lub w żaden inny sposób nie był użytkowany.

Zwroty prosimy kierować na adres:

URODA Polska Sp. z o.o., Kamień Duży 4D, 14-200 Iława

sklep.bi-es.eu dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje:

  1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu telefonicznie lub mailowo.
  2. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji.
  3. Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.