> Regulamin

REGULAMIN SKLEPU SKLEP.BI-ES.EU


Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków marki Bi-es oferowanych w sklepie internetowym sklep.bi-es.eu

1. Informacje ogólne

1.1. sklep.bi-es.eu (zwany dalej Sklepem) jest jedynym oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym produkty Bi-es.

1.2. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a sklepem internetowym sklep.bi-es.eu.

1.3. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

1.4. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym i możliwym do pobrania na stronie sklepu.

1.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

1.6. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

1.7. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.


2. Oferta produktowa

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym sklep.bi-es.eu.

2.2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania.

2.3. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy towarów zamówionych przez klienta i zamówień przekazanych do realizacji.

2.6. Oferta Sklepu przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów z Polski. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT (nie wystawiamy faktur VAT na zagraniczny adres Klienta).


3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania Sklepu oraz telefonicznie pod numerem telefonu: +48 89 649 04 00 lub pocztą elektroniczną pod adresem: sprzedaz1@urodapolska.eu

3.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

3.3. Złożenie zamówienia poprzez oprogramowanie Sklepu należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'realizuj zamówienie'. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

3.4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do realizacji zamówienia.

3.5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w dni robocze, zgodnie z kolejnością napływających zamówień do sklepu:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar,
b) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą, kredytową lub w przypadku płatności online - po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji transakcji.

3.6. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską (do 3 dni roboczych). Dokładny czas realizacji dostępny jest w zakładce: dostawa i koszty przesyłki (stopka strony)

3.7. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, lub chwilowej nieobecności produktu powodującej możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia ponad 10 dni sklep skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.8.. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie zgodnie ze wskazaniem w pkt. 3.1.

3.9.. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy użyciu karty płatniczej i przelewem na konto sklepu.

3.10. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata obejmująca koszt nadania przesyłki do Klienta zależna od wybranego sposobu płatności. Koszty przesyłki określone są w dziale dostawa i koszty przesyłki (stopka strony) w tabeli opłat. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie powyższej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach.


4. Odstąpienie od umowy

4.1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku 'O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny', Klient może zrezygnować z zakupionego w Sklepie towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres mailowy lub adres korespondencyjny. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli zamówiony produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest przesłać towar w oryginalnym opakowaniu na adres: URODA Polska Sp. z o.o., ul. Niecała 9/U1, 00-098 Warszawa

4.3 Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru nie później niż w terminie 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.


5. Reklamacje i gwarancje

5.1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu telefonicznie lub mailowo.

5.2. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji.

5.3. Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5.4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.


6. Dane osobowe Klienta

6.1. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami prawa i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.

6.2. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.

6.3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.4 W celu zaprzestania przetwarzania danych, klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną prośby o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych.


7. Pozostałe informacje

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7.2. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego.

7.3. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

7.4. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

7.5. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.